Política de privacitat

  • Home
  • Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Llet Ato, SL, amb domicili en Carrer Balmes, 351 08006 Barcelona i amb CIF B-17983610, inscrita al Registre Mercantil de Girona a el Tom 2662, Foli 39, Full núm GI-45891, és la titular de la pàgina web que està visitant, així com la Responsable de Tractament de les dades demanades a través de la present web site.

DADES DE CONTACTE
Titularitat: Llet Ato, S.L.
Direcció: Carrer Balmes, 351 08006 Barcelona
Telèfon: +34 972.875.050

DADES DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Per garantir l’adequada gestió en el tractament de les seves dades, LLET ATO té designat un delegat de Protecció de Dades, a qui podrà dirigir-se per qualsevol qüestió que necessiti, relacionada amb el tractament de les seves dades personals, i amb qui pot contactar a l’adreça electrònica comiteseguridad@capsafood.com.

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES DADES?
Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts per LLET ATO, i que a títol merament descriptiu es relacionen a continuació

Contacte i gestió d’usuaris en el lloc web.
Visites a fàbrica, on a l’efecte estiguin habilitades.
Serveis d’atenció a consumidor, client o proveïdor.
Serveis d’atenció a consumidor, client o proveïdor.
Comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de productes o serveis propis, quan l’usuari, consumidor, client o proveïdor hagi prestat el seu consentiment.
Remissió d’ofertes personalitzades de productes i serveis, en base a les preferències personals, de comportament i ús de productes i serveis, sempre que l’usuari, consumidor, client o proveïdor, hagi autoritzat el tractament de les dades personals associades a el perfil d’usuari .
Gestió de l’accés i remissió de comunicacions per als espais d’accés exclusiu per a usuaris i / o professionals en les webs on a l’efecte es troben habilitats, mitjançant l’ús d’usuaris i contrasenyes exclusives de cada usuari.

¿LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT?
La legitimitat per a la gestió dels serveis sol·licitats, així com per a la tramitació de les comandes i realització de tasques administratives i comercials, es basa en l’execució de les obligacions contractuals.
Pel que fa a la base legal per a la remissió de comunicacions comercials, es basa en el consentiment de l’usuari.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Els terminis de conservació de les dades que els usuaris ens proporcionin a través dels formularis presents a la web són els següents:

En el cas de contractació dels serveis: Mentre duri la relació contractual i en tot cas, durant els terminis legalment establerts per complir amb les responsabilitats derivades de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
En el cas d’acceptar l’enviament de comunicacions comercials: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant els terminis legalment establerts per complir amb les responsabilitats derivades la legislació aplicable.

QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?
LLET ATO ha implantat un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació que cobreix els aspectes relacionats amb tots els àmbits de la nostra companyia en els quals tractem o hi ha la possibilitat de tractar dades de caràcter personal. D’aquesta forma el nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació abasta: polítiques de seguretat; organització de la seguretat; seguretat relativa a RRHH; gestió d’actius; control d’accés; criptografia; seguretat física i de l’entorn; seguretat de les operacions; seguretat de les comunicacions; adquisició, desenvolupament i manteniment; relació amb proveïdors; gestió d’incidents de seguretat de la informació; gestió de la continuïtat de l’negoci i compliment legal.

A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?

Les dades que ens facilitis podran ser cedides a les societats filials i participades de el grup per motius de gestió i administratius, amb l’interès legítim com a base de la comunicació.
Les dades no seran comunicades a tercers -entitats públiques i / o privades- excepte quan hi hagi una obligació legal que així ho estableixi o el consentiment de la persona interessada. Tampoc estan previstes transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

L’interessat pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i a el tractament de les seves dades per a qualsevol de les finalitats recollides en la present política, contactant a través de l’adreça de correu electrònica comiteseguridad@capsafood.com, fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, així com exercitant els seus drets davant LLET ATO dirigint-se a l’adreça Carrer Balmes, 351 08006 Barcelona, indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de Dades i adjuntant còpia del seu DNI.

Les persones interessades podran exercir els següents drets:

Obtenir confirmació sobre si LLET ATO, està tractant